Zaščita in Varnost

Center za zaščito pred nasiljem avstrijske Koroške je zakonsko priznano zavetišče za žrtve. Center za zaščito pred nasiljem avstrijske Koroške se

financira iz srdstev Zveznega ministrstva za zdravlje in ženske, Zveznega ministrstva za notranje zadeve in Zveznega ministrstva za pravosodje.

BMI_Logo_CMYK_10cmhoch.jpg

Doživel/-a sem nasilje. Bojim se in ne vem,
kako naprej. A nisem sam/-a. So ljudje,
ki mi pomagajo. Ki mi stojijo ob strani z nasveti in dejanji.

Pomoč, ki jo dobim, je brezplačna in zaupna. Ni se mi treba sramovati.

Na svoji poti v življenje brez nasilja lahko sprejmem podporo.

Na voljo so mi svetovalke Centra za zaščito pred nasiljem avstrijske Koroške.

Ta spletna stran je napisana v preprostem jeziku. Če imate dodatna vprašanja,

svetovalke z veseljem pričakujejo vaš klic na številko: 0463 / 590 290.

Kurzfilm Partnergewalt