Zaščita in Varnost

Center za zaščito pred nasiljem avstrijske Koroške je zakonsko priznano zavetišče za žrtve. Center za zaščito pred nasiljem avstrijske Koroške se

financira iz srdstev Zveznega ministrstva za zdravlje in ženske, Zveznega ministrstva za notranje zadeve in Zveznega ministrstva za pravosodje.

BMI_Logo_CMYK_10cmhoch.jpg
20_Jahre_Broschüre.PNG
20 Jahre Statistik.PNG

Fachtagung 20 Jahre Gewaltschutzzentrum Kärnten, 14.11.2019

Vorträge:

Infoblatt farsi
Infoblatt arabisch
Piktogram blau
Piktogramm orange