Kot žrtev nasilja v družini ali zalezovanja lahko v Centru za zaščito pred nasiljem zaprosim za nasvet.

Tukaj mi bodo pripravili rešitve - zaupno in brezplačno.

Center za zaščito pred nasiljem je največje zavetišče za žrtve na avstrijskem Koroškem: letno svetujemo okrog 1000 žrtvam.

Svetovalke Centra za zaščito pred nasiljem imajo veliko izkušenj. Skupaj z mano bodo razvile izhod iz obremenjujočega stanja. Pazijo na mojo zaščito in varnost. Vzpodbujajo me, da končam nasilno zvezo ter pri tem upoštevajo moje osebne možnosti. Svetujejo mi tudi v primeru, če sem žrtev zalezovanja ali spolnega nasilja.

Spremljajo me v sodnih zadevah.

Nisem prisiljen/-a v ničesar in lahko sam/-a odločam o vseh nadaljnjih korakih.

Dobro je vedeti: tudi žrtve nedovoljenih poseganj v tako imenovanem “ožjem socialnem okolju” se lahko obrnejo na posvetovalnico. S tem je mišljeno nasilje znotraj stanovanjske skupnosti ali nedovoljena poseganja, ki izhajajo od znancev. V teh primerih so prizadete osebe v 70 odstotkih ženske in 30 odstotkih moški.

Če je pri nas doma bila policija in izrekla prepoved vstopa v stanovanje, me avtomatsko pokliče ena od svetovalk Centra za zaščito pred nasiljem. Če policija ni posredovala, lahko na številko 0463 590 290 sam/-a pokličem Center za zaščito pred nasiljem in se dogovorim za posvetovalni termin.

Zaščita in Varnost

Center za zaščito pred nasiljem avstrijske Koroške je zakonsko priznano zavetišče za žrtve. Center za zaščito pred nasiljem avstrijske Koroške se financira iz srdstev Zveznega ministrstv za urad žensk,  Zveznega ministrstva za notranje zadeve in Zveznega ministrstva za pravosodje.

BMI_Logo_srgb.png
BMJ_Logo_srgb_edited.png