Zaščita in Varnost

Center za zaščito pred nasiljem avstrijske Koroške je zakonsko priznano zavetišče za žrtve. Center za zaščito pred nasiljem avstrijske Koroške se

financira iz srdstev Zveznega ministrstva za zdravlje in ženske, Zveznega ministrstva za notranje zadeve in Zveznega ministrstva za pravosodje.

BMI_Logo_CMYK_10cmhoch.jpg

Če me zalezuje (zakon to imenuje “vztrajno zasleduje”), lahko storim sledeče:

  • preko pravdnega sodišča dosežem izdajo začasne odredbe

  • podam kazensko ovadbo

  • vložim tožbo za opustitev

 

Začasna odredba skladno s 382.g čl. Zakona o izvršilnem postopku 
Če določena oseba proti moji volji pritiska name ali me nadleguje, lahko pri okrajnem sodišču podam vlogo za izdajo “začasne odredbe”. Svetovalke Centra za zaščito pred nasiljem mi bodo pomagale pri tej vlogi. Na ta način lahko do enega leta preprečim nadaljnje nadlegovanje. Policija lahko pazi na to, da se začasna odredba tudi izpolnjuje. 

Kazenska ovadba 
Kazensko ovadbo lahko podam na vsaki policijski postaji ali neposredno pri državnem tožilstvu. Že pred podajo ovadbe je smiselno, da se posvetujem v Centru za zaščito pred nasiljem. Nato lahko ocenim, ali dejansko gre za zalezovanje (stalking). Tako obstaja manjša možnost, da se ovadba ustavi. Med sodnim procesom (in če želim, tudi že v času podaje ovadbe) me spremlja sodelavka Centra za zaščito pred nasiljem. To spremstvo je zame brezplačno. 

Tožba za opustitev 
Tudi cilj tožbe za opustitev, ki jo lahko vložim na pravdnem sodišču, je, da me oseba ne nadleguje več. Če ne vem, kako najbolje ravnati, da se zavarujem pred zalezovanjem, se lahko v vsakem trenutku obrnem na svetovalke Centra za zaščito pred nasiljem. 

Stanje: Januar 2019