Če me zalezuje (zakon to imenuje “vztrajno zasleduje”), lahko storim sledeče:

  • preko pravdnega sodišča dosežem izdajo začasne odredbe

  • podam kazensko ovadbo

  • vložim tožbo za opustitev

 

Odredba o začasnem odstrajevanju po zakonu §382g EO 

 

Če sem proti svoji volji, od strani ene osebe ogrožen/a ali nadlegovan/a, potem lahko pri okrožnem sodišču oddam zahtev po „odredbi začasnega odstranjevanja“ . Z tem zahtevku lahko sodišče, eni osebi prepove, da me sledi, z mano v stik stopi in se na določenih mestih ubstavlja. Na ta način lahko, prepovem, do enega leta, da me ta oseba nadaljne nadleguje. Policija pri tem nadzoruje, da odredba začasnega odstrajevanja bude upoštevana. 

 

Svetovakle v centru za zaščitu pri nasilju mi lahko tudi pri zahtevku pomagajo. 

 

Kazenska ovadba 
Kazensko ovadbo lahko podam na vsaki policijski postaji ali neposredno pri državnem tožilstvu. Že pred podajo ovadbe je smiselno, da se posvetujem v Centru za zaščito pred nasiljem. Nato lahko ocenim, ali dejansko gre za zalezovanje (stalking). Tako obstaja manjša možnost, da se ovadba ustavi. Med sodnim procesom (in če želim, tudi že v času podaje ovadbe) me spremlja sodelavka Centra za zaščito pred nasiljem. To spremstvo je zame brezplačno. 

Tožba za opustitev 
Tudi cilj tožbe za opustitev, ki jo lahko vložim na pravdnem sodišču, je, da me oseba ne nadleguje več. Če ne vem, kako najbolje ravnati, da se zavarujem pred zalezovanjem, se lahko v vsakem trenutku obrnem na svetovalke Centra za zaščito pred nasiljem. 


Stojnica Januarja 2020 

Zaščita in Varnost

Center za zaščito pred nasiljem avstrijske Koroške je zakonsko priznano zavetišče za žrtve. Center za zaščito pred nasiljem avstrijske Koroške se financira iz srdstev Zveznega ministrstv za urad žensk,  Zveznega ministrstva za notranje zadeve in Zveznega ministrstva za pravosodje.

BMI_Logo_srgb.png
BMJ_Logo_srgb_edited.png