Zaščita in Varnost

Center za zaščito pred nasiljem avstrijske Koroške je zakonsko priznano zavetišče za žrtve. Center za zaščito pred nasiljem avstrijske Koroške se

financira iz srdstev Zveznega ministrstva za zdravlje in ženske, Zveznega ministrstva za notranje zadeve in Zveznega ministrstva za pravosodje.

BMI_Logo_CMYK_10cmhoch.jpg

Nasilje v družini ni zasebna zadeva. Zato je država izdala Zako o varstvu pred nasiljem.

Kaj ureja ta zakon?

- Policijska prepoved vstopa v stanovanje

- Sodna začasna odredba

 

Če policija domneva, da od določene osebe izhaja nevaren napad na življenje, zdravje ali svobodo, lahko policija to osebo pošlje stran iz stanovanja oz. hiše in ji izreče prepoved vstopa v stanovanje. (38.a čl. Zakona o organih javne varnosti.) Ta oseba mora nato svoje ključe stanovanja oz. hiše predati policiji. S sabo lahko vzame stvari za osebne potrebe.

Skupni vrednostni predmeti ali vrednosti, pridobljene v zakonu, kot so npr. hranilne knjižice, pa morajo ostati v stanovanju. 

Če je moj otrok mlajši od 14 let in ga prav tako ogroža nasilje, lahko policija ogroževalcu ali ogroževalki tudi prepove vstop v šolo, popoldansko varstvo ali otroški vrtec. 

Prepoved vstopa v stanovanje velja za dva tedna in je policijski ukrep. Ogroževalec ali ogroževalka s tem ni predkaznovan/-a. Če pa sem bil/-a ogrožen/-a ali poškodovan/-a jaz, ima to kazensko pravne posledice. 

Če želim podaljšanje prepovedi vstopa v stanovanje, moram na pravdnem sodišču podati vlogo za izdajo začasne odredbe (382.b čl. Zakona o izvršilnem postopku, 382.e čl. Zakona o izvršilnem postopku). Na ta način se policijska prepoved vstopa v stanovanje podaljša z dveh na štiri tedne. Sodišče bo nato odločilo, ali je nadaljnje skupno življenje vzdržno. 

Če se izda začasna odredba za stanovanje, ogroževalec/ogroževalka do šest mesecev ne sme stopiti v stanovanje ali hišo. Če želim, da se on ali ona vrne prej, moram na sodišču zaprositi za razveljavitev začasne odredbe. 

Obstaja tudi začasna odredba za prepoved navezovanja stikov. Ta prepoved se lahko odredi za obdobje do enega leta. 

Pomembno: za začasno sodno odredbo lahko zaprosim tudi brez ukrepanja policije in brez policijskega izreka prepovedi vstopa v stanovanje. Pogoj za to ni ukrepanje policije, temveč okoliščina, da je nadaljnje skupno življenje ali srečanje nevzdržno. 

Svetovalke Centra za zaščito pred nasiljem mi pomagajo, če želim podati vlogo za izdajo začasne odredbe. 

Stanje: Januar 2019