Večino spremljav v procesu izvajajo Centri za zaščito pred nasiljem.

Kaj pomeni spremljava v procesu?
Spremljava v procesu pomeni svetovanje in spremljava v sodnih

postopkih na številnih nivojih:

  • Če želim podati ovadbo, mi svetujejo

  • Pripravijo me na sodni postopek

  • Spremljajo me na zaslišanje in sodne obravnave

  • Če je potrebno, dobim odvetnika/odvetnico

  • Dobim psihološko svetovanje in podporo

  • Podpirajo me pri uveljavljanju mojih pravic

  • Spremljava pri postopkih je zame brezplačna

 

Kdaj sem upravičen/-a do brezplačne spremljave v procesu?
Do spremljave v procesu sem upravičen/-a, če sem doživel/-a nasilje, bil/-a nevarno ogrožen/-a ali moral/-a utrpeti nasilje oz. zalezovanje. 
Svoje pravice kot žrtev kaznivega dejanja lahko preberem tukaj. 


Stojnica Januarja 2020 

Zaščita in Varnost

Center za zaščito pred nasiljem avstrijske Koroške je zakonsko priznano zavetišče za žrtve. Center za zaščito pred nasiljem avstrijske Koroške se financira iz srdstev Zveznega ministrstv za urad žensk,  Zveznega ministrstva za notranje zadeve in Zveznega ministrstva za pravosodje.

BMI_Logo_srgb.png
BMJ_Logo_srgb_edited.png