Logo Gewaltschutzzentrum


Kot žrtev nasilja v družini ali zalezovanja lahko v Centru za zaščito pred nasiljem zaprosim za nasvet. Tukaj mi bodo pripravili rešitve - zaupno in brezplačno.

Center za zaščito pred nasiljem je največje zavetišče za žrtve na avstrijskem Koroškem: letno svetujemo okrog 1000 žrtvam.

Svetovalke Centra za zaščito pred nasiljem imajo veliko izkušenj. Skupaj z mano bodo razvile izhod iz obremenjujočega stanja. Pazijo na mojo zaščito in varnost. Vzpodbujajo me, da končam nasilno zvezo ter pri tem upoštevajo moje osebne možnosti. Svetujejo mi tudi v primeru, če sem žrtev zalezovanja ali spolnega nasilja. Spremljajo me v sodnih zadevah.

Nisem prisiljen/-a v ničesar in lahko sam/-a odločam o vseh nadaljnjih korakih.

Dobro je vedeti: tudi žrtve nedovoljenih poseganj v tako imenovanem “ožjem socialnem okolju” se lahko obrnejo na posvetovalnico. S tem je mišljeno nasilje znotraj stanovanjske skupnosti ali nedovoljena poseganja, ki izhajajo od znancev. V teh primerih so prizadete osebe v 70 odstotkih ženske in 30 odstotkih moški.

Če je pri nas doma bila policija in izrekla prepoved vstopa v stanovanje, me avtomatsko pokliče ena od svetovalk Centra za zaščito pred nasiljem. Če policija ni posredovala, lahko na številko 0463 590 290 sam/-a pokličem Center za zaščito pred nasiljem in se dogovorim za posvetovalni termin.

Footer