Logo Gewaltschutzzentrum


Doživel/-a sem nasilje. Bojim se in ne vem,
kako naprej. A nisem sam/-a. So ljudje,
ki mi pomagajo. Ki mi stojijo ob strani z nasveti in dejanji.

Pomoč, ki jo dobim, je brezplačna in zaupna. Ni se mi treba sramovati. Na svoji poti v življenje brez nasilja lahko sprejmem podporo.

Na voljo so mi svetovalke Centra za zaščito pred nasiljem avstrijske Koroške.

Ta spletna stran je napisana v preprostem jeziku. Če imate dodatna vprašanja, svetovalke z veseljem pričakujejo vaš klic na številko: 0463 / 590 290.

Footer