Logo Gewaltschutzzentrum


Zalezovanje pomeni, da oseba dalj časa pritiska name ali me nadleguje. To zasledovanje mi vzbuja strah in me omejuje v vsakdanu. Zakon to imenuje “vztrajno zasledovanje”.

Kako izgleda to zasledovanje? To so lahko neželjeni klici, potikanje v bližini ali pred hišo, pisma, neželjena darila ali elektronska pisma.

Kateri so razlogi za zalezovanje? Večinoma gre pri tem za osebo, ki ne sprejme, da je zveza končana. Ljudje, ki zasledujejo druge, želijo izvajati kontrolo in biti opaženi.

Kaj lahko storim?

O vseh vprašanjih glede zalezovanja mi bodo svetovali v Centru za zaščito pred nasiljem avstrijske Koroške.

Footer