Logo Gewaltschutzzentrum


Nasilje v družini ni zasebna zadeva. Zato je država izdala Zakon o varstvu pred nasiljem.

Če podam ovadbo, jo policija posreduje dalje državnemu tožilstvu. Državno tožilstvo nato odloči, ali bo prišlo do sodnega postopka ali se bo ovadba obravnavala izvensodno oz. ali se bo postopek ustavil. Podlaga za to odločitev državnega tožilstva je preiskovalni postopek, v katerem me lahko sprašujejo.

Tako poteka obravnava v kazenskem postopku: najprej sprašujejo obtoženca/-ko.

Kot žrtev imam status priče in moram počakati pred sodno dvorano. Na spraševanje me bodo poklicali. Povedati moram svoje osebne podatke in poučijo me o mojih pravicah in dolžnostih. Nato me sprašujejo. Ko končam s podajo svoje izjave, lahko ostanem v sodni dvorani ali pa jo zopet zapustim.

Kdo se nahaja v sodni dvorani?
Sodnik/sodnica, državni tožilec/državna tožilka, zapisnikar/zapisnikarica, obtoženec/obtoženka, zagovornik/zagovornica. Morda tudi sodni izvedenec, tolmač/tolmačka, moj zaupnik, odvetnik/odvetnica in gledalci/gledalke.

Moje pravice in dolžnosti kot žrtev nasilja
Moje dolžnosti:


Moje pravice:


Stanje: januar 2016.

Footer