Logo Gewaltschutzzentrum


Če me zalezuje (zakon to imenuje “vztrajno zasleduje”), lahko storim sledeče:

Začasna odredba skladno s 382.g čl. Zakona o izvršilnem postopku
Če določena oseba proti moji volji pritiska name ali me nadleguje, lahko pri okrajnem sodišču podam vlogo za izdajo “začasne odredbe”. Svetovalke Centra za zaščito pred nasiljem mi bodo pomagale pri tej vlogi. Na ta način lahko do enega leta preprečim nadaljnje nadlegovanje. Policija lahko pazi na to, da se začasna odredba tudi izpolnjuje.

Kazenska ovadba
Kazensko ovadbo lahko podam na vsaki policijski postaji ali neposredno pri državnem tožilstvu. Že pred podajo ovadbe je smiselno, da se posvetujem v Centru za zaščito pred nasiljem. Nato lahko ocenim, ali dejansko gre za zalezovanje (stalking). Tako obstaja manjša možnost, da se ovadba ustavi. Med sodnim procesom (in če želim, tudi že v času podaje ovadbe) me spremlja sodelavka Centra za zaščito pred nasiljem. To spremstvo je zame brezplačno.

Tožba za opustitev
Tudi cilj tožbe za opustitev, ki jo lahko vložim na pravdnem sodišču, je, da me oseba ne nadleguje več. Če ne vem, kako najbolje ravnati, da se zavarujem pred zalezovanjem, se lahko v vsakem trenutku obrnem na svetovalke Centra za zaščito pred nasiljem.

Stanje: januar 2016.

Footer