Zalezovanje pomeni, da oseba dalj časa pritiska name ali me nadleguje.

To zasledovanje mi vzbuja strah in me omejuje v vsakdanu. Zakon to imenuje

“vztrajno zasledovanje”.

Kako izgleda to zasledovanje? To so lahko neželjeni klici, potikanje v bližini ali pred hišo,

pisma, neželjena darila ali elektronska pisma.

Kateri so razlogi za zalezovanje? Večinoma gre pri tem za osebo, ki ne sprejme, da je zveza končana. Ljudje, ki zasledujejo druge, želijo izvajati kontrolo in biti opaženi.

Kaj lahko storim?

  • Jasno dopovem, da ne želim več nobenih stikov. Najbolje pred pričami ali pisno.

  • Na poskuse navezovanja stikov se ne odzivam več.

  • Svojega mobilnega telefona ne odjavim, temveč pustim pri neželjenih klicih telefon zvoniti v prazno. Za avtomatski odzivnik uporabim računalniški glas. Priskrbim si še en mobilni telefon, številko pa dam samo svojim najožjim zaupnim prijateljem.

  • Obvestim svojo družino in svoje znance, najbolje je, da obvestim tudi svojega delodajalca, da zasledovalec/-ka ne pride več do informacij.

  • V Centru za zaščito pred nasiljem se pozanimam, ali je smiselno podati ovadbo.

  • Ne prevzemam daril.

  • Če me zasleduje z avtom, se zapeljem neposredno do naslednje policijske postaje.

  • Če gre pri tem za mojega bivšega partnerja ali mojo bivšo partnerko, srečam to osebo - če jo moram ali hočem - na nevtralnih tleh in nikakor ne pri sebi doma.

  • Kdor zalezuje druge, se čuti, da ima prav. Zalezovanje se lahko konča le, če sem dosleden/-a in se ne odzivam več na poskuse navezovanja stikov.

O vseh vprašanjih glede zalezovanja mi bodo svetovali v Centru

za zaščito pred nasiljem avstrijske Koroške.

Zaščita in Varnost

Center za zaščito pred nasiljem avstrijske Koroške je zakonsko priznano zavetišče za žrtve. Center za zaščito pred nasiljem avstrijske Koroške se financira iz srdstev Zveznega ministrstva za Ženske in integracija , Zveznega ministrstva za notranje zadeve in Zveznega ministrstva za pravosodje.

BMI_Logo_srgb.png
BMJ_Logo_srgb_edited.png