Nasilje v družini ni zasebna zadeva. Zato je država izdala Zakon o varstvu pred nasiljem.

Če podam ovadbo, jo policija posreduje dalje državnemu tožilstvu. Državno tožilstvo nato odloči, ali bo prišlo do sodnega postopka ali se bo ovadba obravnavala izvensodno oz. ali se bo postopek ustavil. Podlaga za to odločitev državnega tožilstva je preiskovalni postopek, v katerem me lahko sprašujejo.

Tako poteka obravnava v kazenskem postopku: najprej sprašujejo obtoženca/-ko. 

Kot žrtev imam status priče in moram počakati pred sodno dvorano. Na spraševanje me bodo poklicali.

Povedati moram svoje osebne podatke in poučijo me o mojih pravicah in dolžnostih. Nato me sprašujejo.

Ko končam s podajo svoje izjave, lahko ostanem v sodni dvorani ali pa jo zopet zapustim. 

Kdo se nahaja v sodni dvorani?
Sodnik/sodnica, državni tožilec/državna tožilka, zapisnikar/zapisnikarica, obtoženec/obtoženka,

zagovornik/zagovornica. Morda tudi sodni izvedenec, tolmač/tolmačka, moj zaupnik, odvetnik/odvetnica in gledalci/gledalke. 

Moje pravice in dolžnosti kot žrtev nasilja 


Moje dolžnosti:

  • V kazenskem postopku sem priča. Če dobim vabilo, se moram zglasiti na sodišču. Praviloma moram tudi podati izjavo.

 

Moje pravice:

  • Kot svojec imam pravico, da zavrnem podajo izjave.

  • Kazenskemu postopku se lahko pridružim kot oškodovanec. Na ta način lahko med drugim tudi zahtevam bolečnino. Če pa se postopku pridružim kot oškodovanec/oškodovanka, potem nimam več pravice, da zavrnem podajo izjave.

  • Lahko zaprosim, da mora ob mojem spraševanju obtoženec/obtoženka zapustiti prostor.

  • Če nemškega jezika ne razumem zadostno, imam pravico do prevoda v mojo materinščino.

  • Na obravnavo me lahko spremlja svetovalka Centra za zaščito pred nasiljem.

  • Po potrebi mi bo Center za zaščito pred nasiljem dal na voljo odvetnika/odvetnico.

  • Sodni spis lahko preberem in kopiram.

  • Če je obtoženec/obtoženka v preiskovalnem zaporu, me morajo obvestiti o izpustitvi. Obvestili me bodo tudi o izpustitvi iz zapora, če za to zaprosim.

 

Stojnica Januarja 2020 

Zaščita in Varnost

Center za zaščito pred nasiljem avstrijske Koroške je zakonsko priznano zavetišče za žrtve. Center za zaščito pred nasiljem avstrijske Koroške se financira iz srdstev Zveznega ministrstv za urad žensk,  Zveznega ministrstva za notranje zadeve in Zveznega ministrstva za pravosodje.

BMI_Logo_srgb.png
BMJ_Logo_srgb_edited.png